SRO Hạt Gạo Map 110 Free 100% SILK Thắp Sáng Niềm Đam Mê

IP: 103.90.226.2 PORT : 15779

Thông Tin Server Hạt Gạo
Trang chủ: srohatgao.com
IP: 103.90.226.2 PORT : 15779
Alphatest :24/10/2021
OPEN ĐUA TOP : 20H 29/10/2021


=================================
* Skill Mastery 330
* Rate X50 EXP.
* Rate x2 Drop.
* Giới hạn 10 acc/IP
* 1 PC/ 2 ác JOD
* Item Son thường ( hiệu ứng sun học việc )
* Time : 5h xanh 1h vàng , co reset time bằng gold hoặc bug 18h
* Lv 80 lên đc Tê Tê
* Không pill đen ,sử dụng máu tím 820
* Nasrun max +8 . Tỉ lệ mix 1> 5 100% . 5-8 random
* Drop Son ở Mob 108 110 , drop đồ thường 101 và som D10 từ quái 101 > 107
* LKD drop từ quái 8x
* Có quái nhóm , mob cuối chuyển ra sa mạc muối
* Tỷ Lệ Giả Kim Thuật (Tối Đa +12 đã 2+ )
* 1>3 60% . 3>5 30% . 5>6 15% . 6>7 10% . 7 trở lên random =================================
*Giải Thưởng Đua Tốp :
: Tốp 1 : 1 Nasun +6 . 1 sét TT Saythan vàng + title đệ nhất đưa tốp
: Tốp 2 : 1 Nasun +5 . 1 sét TT Saythan vàng + title đệ nhất đưa tốp
: Tốp 3 : 1 Nasun +4 . 1 sét TT Saythan vàng + title đệ nhất đưa tốp
: Mỗi IP chỉ nhận 1 giải thưởng
: Khoá boss khi đua tốp
: Khoá Q và hệ thống cuộn giấy exp
=================================
=================================
* Hỗ trợ OPEN :
* Nhân vật lv 50 . Gold 0 . SILK Full . - Sét Sun D8 +5 Max Blue Cs 41 , 3 trang thùng đồ , 20 dịch chuyển ngược , 20 dịch chuyển tức thời , 10 cuộn chân chạy 100% , 3000 bình HPMP 820 , 1 pét khỉ nhặt đồ 3 ngày
* Gacha : quay thời trang và pét nhặt đồ
* VK Sun D9 Bán Shop . D10 SOS Bán SHOP

=================================
* Các Hành vi bị cấm tại Sro Hat Gao:
* Nghiêm cấm log quá ác theo quy định hoặc jod
* Sever khóa buôn đêm từ 00h>>>6h sáng
* Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi job nói chung
* Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt
* Nghiêm cấm Fake IP, Fake MAC. Nếu phát hiện block toàn bộ TK liên quan
* Sever nghiêm cấm 2 job (Phát Hiện block), Cấm thief mang tete vào thành (Phát hiện loại top job toàn bộ ip)
Trang Chủ - SRO : srohatgao.com